Oddíl orientačního běhu Vamberk
OOB VamberkOOB VamberkOOB VamberkOOB VamberkOOB Vamberk
AKTUÁLNĚ POŘÁDÁME ODDÍL VÝSLEDKY 2005 FOTKY ORIENTAČNÍ BĚH

IX. ročník Velké ceny Lipovky
spojený s opékáním kuřat a country zábavou

Datum konání: 7. května 2007 (v pondělí)
Místo konání: klubovna hasičů v Lipovce (vedle hostince)
Druh závodu: denní orientační běh – smíšené i nesmíšené tříčlenné štafety
Mapa: Vajglova stráň, 1 : 10 000, E = 5 m, stav jaro 2007
Kategorie: Elita
Rodinné štafety (rozdělení do kategorií bude provedeno jen v případě dostatečného počtu štafet)
Délky tratí: 1. a 3. úsek 5,5-6,5 km
2. úsek 3,5 - 4,5 km (pro obě kategorie)
Prezentace: 15.00 - 16.00 hod.
Start prvních úseků: v 16.30 hod.
Vyhlášení výsledků: do 20.00 hod. (ceny pro první tři štafety)
Čarodějnický countrybál: 20.30 - 2.00 hod. – pouze reprodukovaná hudba z CD
Ukázka: Během celé akce bude možné zhlédnout na monitoru počítače nesestříhané záběry natočené kamerou během minulých ročníků (večerní zábavu bude možné doplnit o zhlednutí natočených záběrů z této akce)
Startovné: jako obvykle 120,- Kč (1/2 kuře a režie závodu – ceny a pronájem klubovny)
Způsob placení: v hotovosti u prezentace
Noclehy: pořadatel nezajišťuje
Přihlášky: do 3.5.2007!!!

Písemně - Josef Doležal, Lipovka 21, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Telefonicky - 494 531 620 (od 19.00 do 22.00 hod), GSM 724 242 897
Emailem - pepa.dolezal@wo.cz
K tisku: Word dokument

Na setkání se těší pořadatelé!
mapa Lipovky
zpět