Oddíl orientačního běhu Vamberk
OOB VamberkOOB VamberkOOB VamberkOOB VamberkOOB Vamberk
AKTUÁLNĚ POŘÁDÁME ODDÍL VÝSLEDKY 2005 FOTKY ORIENTAČNÍ BĚH

Veteran Cup 2006 - pokyny pro jednotlivé etapy

Pořadatel: oddíl orientačního běhu Vamberk
Datum: 28. – 30. 7. 2006
Centrum: fotbal.hřiště Kostelecká Lhota
Mapy: mapy nejsou vodovzdorně upraveny, mapníky budou na startu
Značení: značení cesty na start po modrobílých fáborech (centrum – start)
Občerstvení: pití zajištěno v cíli
Vyhlášení: první, druhá a třetí etapa bude vyhlášena v sobotu (ve 20:00 hod)
v campu (H14 a D14 první tři, ostatní kategorie pouze vítězové)
celkové vyhlášení proběhne v neděli (v cca 13:00 hod) v campu
Upozornění: dodržujte prosím v okolí hřiště pořádek, je zákaz vstupu na fotbalové hřiště!

Etapa 1
Datum: 28. 7. 2006 (pátek)
Druh závodu: zkrácená trať
Centrum: koupaliště v obci Polom (bude značeno z campu)
Mapa: Kapraď jih, 1:15 000, E = 5m, stav jaro 2001
Start: 00 = 16:00 hod
Vzdálenosti: camp – centrum (Polom) - 10 km
centrum – start - 1200 m
centrum – cíl - 0 m
Parkování: centrum do 300 m
Upozornění: Vyčítání čipů proběhne v campu! Kdo bude chtít vyčíst čip, předá jej pořadatelům a ráno si jej vyzvedne v campu.
Zákaz vstupu do čerstvě osázených kultur a na soukr. pozemky!
Dbejte zvýšené opatrnosti cestou na start!
Důležité nové paseky budou vyznačeny.
Občerstvovací kontrola bude pro všechny ve 2/3 tratí, bude označeno na mapě.

Etapa 2
Datum: 29. 7. 2006 (sobota)
Druh závodu: krátká trať
Centrum: fotbalové hřiště Kostelecká Lhota (camp)
Mapa: U Splavu, 1:10 000, E = 5m, stav podzim 2000
Start: 00 = 10:00 hod
Vzdálenosti: camp – start - 1100 m
cíl – camp - 1100 m
start je blízko cíle
Upozornění: Zákaz vstupu do čerstvě osázených kultur!
Zákaz vstupu na soukr.pozemky!
Důležité nové paseky budou dokresleny.

Etapa 3
Datum: 29. 7. 2006 (sobota)
Druh závodu: sprint
Centrum: fotbalové hřiště Kostelecká Lhota (camp)
Mapa: Koryta, 1:5 000, E = 5m, stav jaro 2006
Start: 00 = 17:00 hod
Vzdálenosti: centrum – start - 100 m
cíl – centrum - 0 m
Upozornění: Zákaz vstupu do čerstvě osázených kultur!

Etapa 4
Datum: 30. 7. 2006 (neděle)
Druh závodu: klasická zkrácená trať
Centrum: fotbalové hřiště Kostelecká Lhota (camp)
Mapa: Mírov, 1:10 000, E = 5m, stav jaro 2006
Start: 00 = 10:00 hod
Vzdálenost: centrum – start - 1500 m
cíl – centrum - 0 m
Upozornění: Zákaz vstupu do čerstvě osázených kultur!
Startovní časy na 4 etapu budou vyvěšeny v sobotu večer v campu.
zpět